Schlagwort-Archive: green glass water bottle

Karl II (født 26. septemberjul./ 7. oktober 1748greg. green glass water bottle, død 5. februar 1818), i Sveriges kongerekke Karl XIII, av fyrstehuset Holstein-Gottorp, var konge av Sverige fra 1809 og Norges konge fra 1814 frem til sin død i 1818. Han ble den første kongen over Norge og Sverige etter at unionen trådte i kraft organic meat tenderizer.

Han overtok den svenske tronen etter nevøen Gustav IV Adolf som var blitt arrestert i mars 1809 og avsatt av Riksdagen senere samme år.

Karl II var sønn av kong Adolf Fredrik av Sverige og Louise Ulrike av Preussen og bror av Gustav III, Fredrik Adolf og Sofia Albertina.

Etter at Gustav var blitt konge støttet Karl brorens statskupp i 1772 og ble belønnet med tittelen hertug av Södermanland.

7. juli 1774 giftet han seg med sin kusine Hedvig Elisabeth. Ekteskapet kom i stand etter påtrykk fra broren Gustav som på dette tidspunkt ikke hadde fått noen barn og det var nødvendig å sikre arven til tronen.I 1778 fikk imidlertid Gustav sønnen Gustav Adolf.

Karl og Hedvig Elisabeth fikk sønnen Karl Adolf, hertug av Värmland i 1798 etter mer enn 20 års ekteskap, men han levde bare noen dager.

Under den russisk-svenske krigen i 1788–1790 tjente Karl som admiral best looking water bottle. Han hadde kontakter med ledende menn innen opposisjonen, men det er fremdeles ikke klarlagt om han kjente til eller støttet planene om å myrde broren Gustav III i 1792. Karl overtok som formynder for den mindreårige tronfølgeren Gustav IV Adolf men trakk seg tilbake da Gustaf Adolf ble myndig. Etter at Gustav IV Adolf ble avsatt overtok han som konge i 1809.

Ettersom kongeparet ikke hadde noen barn, bestemte Riksdagen at de skulle adoptere en sønn. De adopterte derfor Christian August av Holstein-Sonderburg-Augustenburg og ved hans død i 1810 den franske feltmarskalken Jean-Baptiste Bernadotte, som etterfulgte kongen som Karl III Johan.

På grunn av Karls dårlige helse tok Karl Johan over store deler av kongens plikter fra han kom til Sverige. Kongen var redusert og nesten senil dement etter et slagtilfelle noen år tidligere.


· · · · Real Madrid Club de Fútbol Home MODRIC 19 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Home MODRIC 19 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.5em">